Instalace ocelových stožárů

Instalace ocelových stožárů

V sobotu 21. května 2016 proběhla instalace ocelových stožárů nové dominanty okružní křižovatky U Koruny.

Rekonstrukce začíná

Rekonstrukce začíná

Ve středu 1. července 2015 začala I. etapa rekonstrukce křižovatky U Koruny v Hradci Králové dle architektonického návrhu Ateliéru designu a architektury Ing. Arch. Patrika Kotase.

Snímky z postupu prací na rekonstrukci křižovatky U Koruny naleznete ve fotogalerii. Jsou nainstalovány výložníky pro uchycení trakčního vedení trolejbusů MHD, je připravováno technologické zázemí a středový prostor pro fontánu.

Ve fotogalerii naleznete snímky z průběhu III. etapy rekonstrukce křižovatky U Koruny a přilehlých komunikací. V tuto chvíli jsou rekonstruovány inženýrské sítě v Puškinově ulici a na Gočárově třídě je budován kanalizační a vodovodní řad.

vizualizace_a_07_nadlet_krizovatka_1.jpg 30. 5. 2016

Další uzávěry křižovatky Koruna

Další uzávěry křižovatky Koruna budou v sobotu 4. 6. a v neděli 5. 6. 2016, vždy v době od 9:00 do 17:00 hodin. Linky MHD budou vedeny po jiných trasách a některé zastávky nebudou obsluhovány.

Při druhé noční uzavírce bylo nainstalováno zbývajících šest ocelových stožárů. Ve fotogalerii najdete jak fotografie z noční instalace druhého dne, tak nedělní snímky, kde je již plně vidět budoucí podoba hlavní dominanty křižovatky.

Noční pohled na okružní křižovatku (vizualizace).

Křižovatka U Koruny

Rekonstrukce křižovatky U Koruny v Hradci Králové bude rozdělena do několika etap. V I. etapě přijde na řadu pravá polovina Gočárovy třídy od kuklenského podjezdu až po ČEDOK včetně napojení Habrmanovy ulice. Ve II. etapě se předpokládá se stavbou samotné okružní křižovatky s fontánou a na závěr zbývající levá strana oblasti včetně napojení přilehlých ulic a Všehrdovy ulice.

Rekonstrukci provádí sdružení firem M - SILNICESOVIS CZ.